GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG, gjeldende fra 12.11.2021

Forutsetning

Følgende salgsvilkår regulerer salget på denne nettsiden "https://www.gemimarket.it” (Nettsted). Selger er Gemi Elettronica Srl, med registrert kontor i Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Chamber of Commerce of MI - 2114222, VAT-nummer IT01765660764, aksjekapital på 80.000,00 € fullt betalt (selger).

Artikkel 1. Søknadsomfang

1.1 Salget på nettstedet representerer en fjernsalgsavtale regulert av kapittel I, tittel III (avsnitt 45 ff.) i lovdekret 6. september 2005, nr. 206 (italiensk Consumer Code) og ved lovdekret 9. april 2003, nr. 70 om elektronisk handel.

1.2 De generelle salgsbetingelsene gjelder for alle salg som behandles av selgeren på nettstedet. Vilkårene beregnes kun med tanke på virkedager og unntatt lørdager, søndager og helligdager.

1.3 Generelle salgsbetingelser kan endres og/eller endres når som helst. Eventuelle endringer og/eller nye betingelser vil være gyldige fra datoen for utgivelsen på nettstedet. Av denne grunn, før du legger inn en bestilling, inviteres brukerne til å besøke nettstedet regelmessig for å lese den mest oppdaterte versjonen av de generelle salgsbetingelsene.

1.4 De gjeldende generelle salgsbetingelsene er de som er i kraft på datoen da en kjøpsordre er plassert.

1.5 Disse generelle salgsbetingelsene regulerer ikke salg av produkter og/eller levering av tjenester fra andre parter enn selgeren, tilgjengelig på nettstedet gjennom lenker, bannere eller hyperlenker. Før han engasjerer seg i kommersielle transaksjoner med disse partene, må brukeren sjekke deres salgsbetingelser. Selger er ikke ansvarlig for levering av tjenester og/eller salg av produkter fra disse partene. Selger foretar ingen kontroll av og/eller overvåking av nettsidene som kan nås gjennom disse lenkene. Selgeren tar ikke noe ansvar for innholdet på disse nettstedene, og heller ikke for eventuelle feil og/eller utelatelser og/eller juridiske brudd fra de nevnte nettstedene.

1.6 Brukeren skal lese disse generelle vilkårene og betingelsene nøye. Salg og all annen informasjon som selgeren oppgir på nettstedet, også under kjøpsprosessen.

1.7 Innsending av kjøpsordren innebærer aksept av disse generelle salgsbetingelsene.

Artikkel 2. Kjøp via nettstedet

2.1 Kjøpet via nettstedet er tillatt for brukeren som

 • er en registrert bruker av nettstedet < /li>
 • fungerer både som forbruker og forhandler. I henhold til artikkel 3, paragraf I, lett. a) i forbrukerkodeksen, er en "forbruker" definert som en fysisk person som handler for formål som ikke er relatert til forretnings-, kommersielle, profesjonelle eller håndverksaktiviteter som de måtte utføre. I henhold til artikkel 3, paragraf I, lett. c) i forbrukerlovgivningen er en "forhandler" definert som en fysisk person som handler for formål knyttet til hans/hennes forretnings-, kommersielle, profesjonelle eller håndverksaktiviteter.

2.2 I Ved bestillinger som er unormale i forhold til antallet og/eller frekvensen av kjøp, forbeholder selgeren seg retten til å iverksette alle nødvendige tiltak for å stoppe uregelmessighetene.

2.3 Selgeren forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere bestillinger plassert:

 • av en bruker som selgeren er i tvist med
 • av en bruker som har brutt disse generelle salgsbetingelsene
 • av en bruker som har sendt falske, ufullstendige eller på annen måte unøyaktige personopplysninger eller som ikke har sendt selgeren de nødvendige dokumentene

Artikkel 3. Registrering på nettstedet

3.1 For å registrere seg på nettstedet, må brukeren fylle ut registreringsskjemaet og angi følgende data:

 • navn
 • etternavn
 • e-post
 • adresse
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Brukeren forplikter seg til å umiddelbart informere selgeren dersom de har mistanke om eller blir kjent med ulovlig bruk eller avsløring av nevnte data.

3.3 Brukeren garanterer herved at personopplysningene oppgitt under registreringsprosedyren for nettstedet er fullstendige og sannferdige, og forplikter seg til å holde selgeren skadesløs mot eventuelle tap, skader og/eller ansvar som stammer fra og/eller på noen måte knyttet til brukerens brudd på bestemmelsene om registrering på nettstedet eller lagring av registreringsinformasjon.

Artikkel 4. Informasjon som kreves for Inngåelse av en avtale

4.1 I samsvar med lovdekret av 9. april 2003, nr. 70 om elektronisk handel, informerer selgeren herved brukeren om at:

 • for å fullføre kjøpsavtale på Nettstedet, må brukeren fylle ut et bestillingsskjema i elektronisk format og sende det til Selger elektronisk, etter instruksjonene som fra tid til annen vil fremkomme på Nettstedet;
 • avtalen er inngått når bestillingsskjemaet når serveren til selgeren
 • når bestillingsskjemaet er sendt inn, vil selgeren sende brukeren, på den oppgitte e-postadressen, en ordrebekreftelse som inneholder følgende:
  • kjøpsbeskrivelser
  • relevant pris
  • en indikasjon på betalingsmåten
  • en indikasjon på leveringskostnadene
  • en indikasjon av leveringskostnadene og eventuelle tilleggskostnader.

Artikkel 5. Produkttilgjengelighet

5.1 Produkttilgjengelighet overvåkes og oppdateres kontinuerlig. Likevel, siden nettstedet kan besøkes samtidig av ulike brukere, er det mulig at mer enn én bruker kjøper det samme produktet samtidig. I disse tilfellene kan produktet vises som tilgjengelig i en kort periode, selv om det faktisk er utsolgt eller midlertidig utilgjengelig, siden det er nødvendig å fylle på lager.

5.2 Nettstedet inneholder informasjon om tilgjengeligheten til hver Produkt.

5.3 Skulle produktet vise seg utilgjengelig av de nevnte årsakene eller i andre tilfeller av uventet utilgjengelighet av produktet, uten at det berører andre juridiske rettigheter til brukeren, spesielt de som er gitt under bok IV, tittel II , kapittel XIV i den italienske sivilloven, vil selgeren umiddelbart informere brukeren. Brukeren vil derfor ha rett til å si opp avtalen i henhold til artikkel 61, paragraf 4 og 5 i forbrukerkoden.

5.4 Alternativt og uten at det berører hans/hennes rettigheter, kan brukeren godta:

 • en forlengelse av leveringsperioden
 • et produkt av tilsvarende eller høyere verdi (i dette tilfellet ved betaling av differansen og ved uttrykkelig aksept fra brukeren)
 • en rabattkupong som skal brukes på kjøp på nettstedet. Beløpet på rabattkupongen, utløpsdatoen og eventuelle begrensninger vil bli kommunisert av selgeren fra tid til annen.

5.5 Hvis det blir bedt om refusjon for beløpet betalt for kjøp av produkter. som senere viste seg å være utilgjengelig, vil selgeren refundere innen maksimalt 10 dager.

5.6 Hvis brukeren benytter seg av retten til å si opp avtalen i henhold til artikkel 61, paragraf 4 og 5 i forbrukerloven, kjøpsavtalen vil opphøre. Hvis betalingen av den totale skyldige summen - gitt av prisen på produktet, leveringsgebyrene, hvis aktuelt, og eventuelle andre tilleggskostnader som følge av bestillingen (Total Sum Forfall) - allerede er utført, vil selgeren refundere totalen Forfallsbeløp i henhold til artikkel 'Betalingsmetoder for kjøp foretatt via nettstedet'.

Art. 6. Produktark

6.1 Hvert produkt er ledsaget av et produktinformasjonsark som illustrerer hovedfunksjonene (produktark). Bildene og beskrivelsene på nettstedet gjengir produktenes funksjoner så trofast som mulig. Imidlertid kan fargene på produktene avvike fra de faktiske på grunn av innstillingene til datasystemene eller datamaskinene som brukes til å se dem. Dessuten kan bildene av produktet i produktarket avvike i størrelse eller i forhold til tilbehørsprodukter. Disse bildene må derfor forstås som å være omtrentlige og antyde allment aksepterte toleranseterskler. I forbindelse med avtalen om salg av varer skal beskrivelsen av produktet i bestillingsskjemaet som sendes av brukeren tas som referansepunkt.

Artikkel 7. Priser

7.1 Alle priser er inkludert mva.

7.2 Selger forbeholder seg herved retten til å endre prisen når som helst, uten forvarsel, forutsatt at prisen som belastes brukeren skal være den som er oppført på Nettstedet på det tidspunktet bestillingen er plassert, og ingen svingninger (økning eller reduksjon) skal registreres etter overføringen av bestillingen.

7.3 Forsendelseskostnadene, hvis noen, er uttrykkelig og separat angitt i bestillingen. skjema, før brukeren fortsetter å overføre det samme.

Artikkel 8. Innkjøpsordrer

8.1 Selgeren vil levere produktene først etter å ha mottatt bekreftelsen på vellykket betaling av totalsummen På grunn av bruken. Eierskapet til Produktene vil bli overført til deg på tidspunktet for levering, forstått som tidspunktet for levering av Produktet til transportøren. Enhver risiko for tap eller skade på produktet/produktene som ikke kan tilskrives selgeren, vil gå over på brukeren når sistnevnte eller en tredjepart utpekt av brukeren, bortsett fra kureren, i vesentlig grad kommer i besittelse av produktet/produktene. .

Tjenesten du har valgt vil kun utføres etter betaling av det totale skyldige beløpet. Selgeren forbeholder seg retten til ikke å yte tjenesten hvis det, etter å ha sendt inn kjøpsordren din, er fastslått at du ikke har betalt hele eller deler av det totale forfalte beløpet.

8.2 Kjøpekontrakten sies opp med forbehold om manglende betaling av det totale skyldige beløpet. Med mindre annet er skriftlig avtalt med deg, vil bestillingen bli kansellert tilsvarende.

8.3 For å sende en kjøpsordre er det nødvendig å lese og godkjenne disse generelle salgsbetingelsene ved å klikke på den relevante boksen på sidene i kjøpsprosessen. Unnlatelse av å godta disse generelle salgsbetingelsene vil gjøre det umulig å foreta kjøp på denne nettsiden.

Artikkel 9. Betalingsmåter for kjøp gjort via nettstedet

9.1 Betalingen på Nettstedet kan gjøres ved:

 • Betalingskort
 • PayPal
 • Kontant ved levering
 • Bankoverføring.

9.2 Selgeren godtar følgende kredittkort:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Belastningen vil bare bli foretatt etter at (i) betalingskortdetaljene dine som ble brukt til betaling er bekreftet og (ii) utstederen av betalingskortet som ble brukt av du har utstedt belastningsfullmakten.

I henhold til direktiv 2015/2366/ (EU) om betalingstjenester i det indre marked (PSD2), blir brukeren informert om at han/hun kan bli pålagt å gjennomføre kjøpet prosess ved å oppfylle autentiseringskriteriene som kreves av betalingsinstitusjonen som er ansvarlig for å håndtere den elektroniske betalingstransaksjonen. Autentiseringskriteriene refererer til brukerens identitet (for å oppfylle dette kriteriet må brukeren være registrert på nettstedet under kjøpstransaksjonen) og den kontekstuelle kunnskapen om autentiseringskoden som overføres av betalingsinstitusjonen (Strong Customer Authentication). Unnlatelse av å fullføre denne prosedyren kan gjøre det umulig å fullføre kjøpet på nettstedet.

De konfidensielle dataene til betalingskortet (kortnummer, innehaver, utløpsdato, sikkerhetskode) blir kryptert og overført direkte til relevant betalingsinstitusjon uten å gå gjennom serverne som brukes av selgeren. Selgeren har derfor aldri tilgang til og lagrer ikke dataene på betalingskortet ditt som brukes til å betale for produktene.

Belastningen av den totale forfallsbeløpet vil kun bli foretatt på tidspunktet for overføring av bestillingen .

9.3 Når det gjelder PayPal-betalinger, vil brukeren bli omdirigert til nettstedet www.paypal.com, hvor de skal foreta betalingen på grunnlag av den foreskrevne prosedyren regulert av PayPal og vilkårene for avtalen avtalt mellom brukeren og PayPal. Dataene som legges inn på PayPal-nettstedet vil bli behandlet direkte av PayPal og vil ikke bli sendt til eller delt med selgeren. Selgeren kan derfor ikke vite, eller huske på noen måte, kredittkortdetaljene knyttet til brukerens PayPal-konto, eller detaljene for noen annen betalingsmåte knyttet til nevnte konto.

Hvis betaling er gjort gjennom PayPal, vil den totale skyldige summen bli belastet av PayPal til brukerens konto samtidig med inngåelsen av nettavtalen. Hvis avtalen sies opp, eller i ethvert annet tilfelle av refusjon, av en eller annen grunn, skal refusjonsbeløpet til brukeren krediteres brukerens PayPal-konto. Betingelsen for å kreditere summen på betalingsverktøyet knyttet til denne kontoen avhenger utelukkende av PayPal og banksystemet. Når kredittordren er arrangert til fordel for nevnte konto, skal selgeren ikke anses ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller utelatelser i krediteringen av tilbakebetalingen til brukeren. Enhver type refusjon som skal foretas i henhold til disse generelle salgsbetingelsene vil bli gjort til brukerens PayPal-konto.

9.4 Hvis du velger etterkrav som betalingsmiddel, informerer selgeren deg at forsendelsen vil bli belastet med et tilleggsgebyr på 5,90 €, eller det andre beløpet som vises på nettstedet. Hvis du velger å betale med oppkrav, må du på tidspunktet for levering av produktene ha kontanter på beløpet som er angitt i kjøpsordren (siden kureren ikke er autorisert til å akseptere sjekker eller gi penger i bytte): , vil kjøpskontrakten bli ansett som avsluttet ved rettighet i henhold til og i samsvar med artikkel 1456 i den italienske sivile lov. Du vil bli varslet om oppsigelse av kontrakten og den påfølgende kansellering av bestillingen. Enhver refusjon som skal foretas i henhold til disse generelle salgsbetingelsene, vil bli gjort ved bankoverføring til bankdetaljene du har oppgitt.

9.5 Hvis du velger å betale via bankoverføring, når bestillingen er mottatt, Selger vil varsle brukeren via e-post om bankdetaljene og fristen for å foreta overføringen. E-posten kan inneholde forespørsel om å sende på e-post kvittering for overføringen som er utført eller bekreftelse på samme.

Ved betaling via bankoverføring vil leveringstiden for Produktet/produktene løpe fra kl. bankoverføringsmottaksdatoen fra selgerens side, eller fra datoen da bankoverføringen bekreftes som bestilt til fordel for selgeren, avhengig av hva som kommer først.

Med mindre annet er avtalt, vil tjenestene gis kun etter mottak av det totale forfalte beløpet via bankoverføring.

Brukeren må spesifisere:

 • referansenummeret til innkjøpsordren
 • innkjøpsordredatoen.

Når bestillingen er lagt inn, må du betale innen 7 virkedager. Manglende overholdelse vil føre til automatisk oppsigelse av avtalen i løpet av de påfølgende 3 virkedagene.

Art. 10. Produktlevering

10.1 Det er ingen leveringsbegrensninger, unntatt i tilfeller som er angitt på nettstedet og/eller i produktarket.

10.2 Utgiftene for levering av produktene, som kan variere i henhold til leveringsprosedyren valgt av brukeren, og eventuelle andre mulige kostnader, vil bli dekket av brukeren, med mindre annet er angitt i produktarket eller i andre deler hvor dette er kommunisert.

10.3 Produktene vil bli levert innen 3 dager etter mottak av bestillingen og i alle fall innen tretti dager, med virkning fra den dagen avtalen inngås.

10.4 Du bes om å bekrefte betingelsene for det leverte produktet. Uten at det berører det faktum at risikoen for tap av eller skade på produktet, av årsaker som ikke kan tilskrives selgeren, overføres når du, eller en tredjepart utpekt av deg og forskjellig fra transportøren, fysisk tar produktet i besittelse, Selgeren foreslår deg å sjekke antall mottatte produkter og at emballasjen er intakt, uskadet, ikke våt eller på annen måte endret, selv i lukkematerialene; Selgeren foreslår deg også å angi eventuelle uregelmessigheter på transportørens transportdokument, og i tilfelle godta pakken med reservasjon. I tilfelle pakken viser tydelige tegn på tukling eller endring, er det lurt å varsle selgeren umiddelbart. Uansett gjelder angreretten (hvis noen for produktet) og juridisk garanti for samsvar.

Artikkel 11. Angrerett

11.1 Brukeren – som fungerer som en forbruker - har rett til å trekke seg fra avtalen om salg av varer for produktet uten å oppgi årsaken og uten å pådra seg ekstra kostnader og utgifter andre enn de som er angitt i denne artikkelen, innen fjorten kalenderdager (angrerett). Angrefristen (uttaksperioden) utløper etter 14 dager:

a i tilfelle av en enkelt produktbestilling, fra den dagen brukeren eller en annen tredjepart enn transportøren og utpekt av brukeren kommer i vesentlig besittelse av produktet;

b. i tilfelle en flerbestilling med separate leveranser, fra den dagen brukeren eller en annen tredjepart enn transportøren og utpekt av brukeren kommer i vesentlig besittelse av produktet sist leverte; eller

c. i tilfelle en bestilling knyttet til levering av et produkt av forskjellige partier eller flere deler, fra den dagen du eller en tredje person, forskjellig fra transportøren og valgt av deg, erverver fysisk besittelse av den siste batchen eller den siste delen .

11.2 For å utøve angreretten må brukeren informere selgeren, før angrefristens utløp, om sin beslutning om å angre.

11.3 Du har brukt Angrerett innenfor angrefristen hvis den relevante kommunikasjonen sendes av deg før angrefristens utløp. Denne kommunikasjonen må overføres på følgende måter:

E-post: [email protected]

< p>Forbrukeren skal skaffe seg varig lagringsmiddel for kommunikasjonen knyttet til utøvelse av angreretten, siden bevisbyrden for utøvelse av denne retten før utløpet av angrefristen påhviler brukeren.

11.4 I tilfelle utøvelse av angreretten må brukeren, når retten er utøvd, sørge for at produktene returneres til selgeren uten unødig forsinkelse, og i alle fall innen 14 kalenderdager fra datoen da bruker har informert selger om sin beslutning om å trekke seg fra avtalen. Betingelsen overholdes dersom brukeren overleverer Produktet(e) før utløpet av den tidligere nevnte 14-dagers perioden til kureren spesifisert av Selger eller, basert på de relevante omstendighetene, til en kurer etter eget valg (Retun Term). Produktet, behørig beskyttet og pakket og i originalemballasjen (hvis mulig) må returneres til følgende adresse (originalemballasjen er alltid påkrevd hvis serienumrene til produktene er trykt på den):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Kostnaden for å returnere produktet (inkludert toll) er på brukerens regning og retur skjer under deres ansvar.

11.6 Hvis brukeren trekker seg fra avtalen, skal selgeren refundere totalbeløpet som er betalt av brukeren for produktet, inkludert leveringskostnader uten unødig forsinkelse og senest 14. kalenderdag dager fra datoen da Selger ble informert om brukerens beslutning om å trekke seg fra avtalen. Tilbakebetalingen vil skje ved å bruke samme betalingsmetode som ble brukt for den opprinnelige transaksjonen. I tilfelle brukeren har returnert produktene ved hjelp av en transportør etter eget valg og på deres egen kostnad, kan selgeren suspendere refusjonen inntil produktene er mottatt eller til du kan bevise at du har sendt produktene tilbake, avhengig av hva som inntreffer først.

11.7 Brukeren er kun ansvarlig for reduksjonen i verdien av varene på grunn av en annen bruk av produktet enn den som er nødvendig for å etablere funksjonene og produktets funksjon. I alle tilfeller må produktet oppbevares, håndteres og inspiseres med normal aktsomhet og returneres intakt, komplett i alle deler, fullt funksjonelt, må også inkludere alt tilbehør og illustrative brosjyrer, etikettene og forseglingen, hvis den finnes, festet til produktet og intakt og ikke tuklet, og perfekt egnet for bruken det er beregnet på og fri for tegn på slitasje eller smuss. Tilbaketrekkingen gjelder Produktet i sin helhet. I denne forstand kan det ikke brukes bare for enkelte deler og/eller tilbehør (som ikke representerer og ikke er autonome produkter) av produktet.

11.8 Hvis produktet har lidd et verditap som følge av håndteringen av varen annet enn det som er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon, forbeholder Selger seg retten til å trekke fra refusjonsbeløpet et beløp tilsvarende dette verditapet. Selskapet vil varsle deg innen mottak av produktet om omstendighetene og det påfølgende reduserte refusjonsbeløpet. Hvis tilbakebetalingen allerede er betalt, vil selskapet kommunisere bankdetaljene for betalingen av beløpet som skal betales av brukeren på grunn av nedgangen i produktets verdi.

11.9 I tilfelle uttaket har ikke blitt utøvd i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning, vil det ikke resultere i oppsigelse av kontrakten, og som en konsekvens vil det ikke skape noen rett til refusjon. Selgeren vil kommunisere til brukeren at den vil avvise tilbaketrekkingsforespørselen fra mottaket av produktet. I tilfelle produktet allerede har kommet tilbake til selgeren, vil det forbli til selgeren for brukeravhending for henting som må gjøres mot kostnad og under brukerens ansvar.

11.10 I Ved delvis tilbaketrekking fra flere bestillinger, vil beløpet for leveringskostnadene som skal refunderes til fordel for brukeren kvantifiseres i forhold til verdien av produktet som er gjenstand for tilbaketrekking. For eksempel har brukeren lagt inn en bestilling på 200,00 euro, som inkluderer to produkter, det første verdt 50,00 euro og det andre verdt 150,00 euro, og returnerer produktet til en verdi på 150,00 euro, vil brukeren bli refundert for et beløp som tilsvarer til 75 % av påløpte leveringskostnader. Uansett vil beløpet for leveringskostnadene som skal returneres aldri overstige det som faktisk er betalt av brukeren.

Artikkel 12. Juridisk garanti for samsvar

Alle produktene som selges på nettstedet er dekket av den juridiske garantien for samsvar gitt av artikkel 128-135 ved lovdekret N. 128-135 i forbrukerloven (Legal Guarantee).

Hvem den gjelder

The Legal Garantien er forbeholdt forbrukere. Den gjelder derfor utelukkende for brukere som har foretatt kjøpet på Nettstedet til andre formål enn gründer-, kommersielle, håndverks- eller profesjonelle aktiviteter.

Når det gjelder

Selger er ansvarlig overfor- overfor forbrukeren for eventuelle avvik som eksisterer på tidspunktet for levering av produktet og blir synlig innen to år etter nevnte levering. Selgeren må informeres om avviket innen to måneder fra datoen da det ble oppdaget, med straff for tap av garantien.

Med mindre annet er bevist, inntreffer avviket innen seks måneder fra leveringsdatoen for produktet antas å eksistere siden sistnevnte, med mindre forutsetningen er uforenlig med produktets natur eller med arten av avviket. Fra og med den syvende måneden etter levering av produktet, skal bevisbyrden for å bevise at avviket allerede eksisterte på leveringstidspunktet ligge hos forbrukeren.

For å ta fordel av den juridiske garantien, må du dermed fremlegge bevis på datoen for kjøp og levering av varen. Det er derfor tilrådelig, for å bevise kjøpet, at du oppbevarer fakturaen sendt av selgeren, samt transportdokumentet eller ethvert annet dokument som bekrefter kjøpsdatoen (som kredittkortutskriften eller kontoutskriften ) og leveringsdatoen.

Ved oppsigelse av kontrakten, vil Selgeren returnere til forbrukeren det totale beløpet som er betalt, bestående av kjøpesummen for Produktet, fraktkostnader og eventuelle andre tilleggskostnader. Ved prisavslag vil Selger refundere reduksjonsbeløpet, tidligere avtalt med forbrukeren. Beløpet på refusjonen eller reduksjonen vil bli kreditert midlene eller betalingsløsningen som forbrukeren brukte for kjøpet.

Selger skal ikke holdes ansvarlig i tilfelle skade av noe slag som følge av upassende bruk av produktet eller i tilfelle skade som følge av uforutsigbare omstendigheter eller force majeure.

Hvis du foretok kjøpet som en "profesjonell" i samsvar med bestemmelsene i forbrukerloven, de foregående avsnittene i denne artikkelen gjelder ikke. Den juridiske garantien gitt i art. 1490 i den italienske sivilloven.

Artikkel 13. Produsentens standardgaranti

13.1 Produktene som selges på nettstedet kan, i henhold til deres natur, dekkes av en standardgaranti utstedt av produsenten (konvensjonell garanti). Brukeren kan kun hevde sin rett til garantien hos produsenten. Varigheten, omfanget (inkludert geografisk omfang), forhold og prosedyrer, typene skader/mangler som dekkes og begrensningene i standardgarantien fastsettes av hver produsent og spesifiseres i det såkalte garantisertifikatet som finnes i produktemballasjen. Standardgaranti er valgfri av natur og legger ikke til, erstatter, begrenser, skader eller setter til side den juridiske garantien.

Artikkel 14. Gjeldende lov og jurisdiksjon; Utenrettslig løsning av tvister – Alternativ tvisteløsning/online tvisteløsning

14.1 Kjøpskontraktene som er inngått mellom deg og selgeren er underlagt italiensk lov. Til brukere som regelmessig ikke er bosatt i Italia vil det bli brukt muligens mer fordelaktige og obligatoriske bestemmelser gitt av loven i landet der de har vanlig opphold, og spesielt knyttet til begrepet for utøvelse av angreretten, til begrepet for å returnere produktene, i tilfelle brukeren ønsker å utøve denne retten, til metodene og formalitetene for kommunikasjonen av denne retten og til den juridiske samsvarsgarantien.

14.2 Hvis du er en "forbruker" , for enhver tvist angående anvendelse, utførelse og tolkning av disse generelle salgsbetingelsene, er domstolen der du har din bolig eller du har valgt ditt hjemsted. Hvis du er en "handler" for enhver tvist knyttet til anvendelse, utførelse og tolkning av dette dokumentet, skal domstolen der selgeren har sitt forretningskontor i samsvar med bestemmelsene i artikkel 1 ovenfor ha enerettslig jurisdiksjon.

< p>14.3 I henhold til artikkel 141-sexies, komma 3 lovvedtak av 6. september 2005 N. 206 (forbrukerkodeks), informerer selgeren brukeren som sluttforbruker som artikkel 3, komma 1, lett. a) i forbrukerloven, at dersom han/hun har sendt inn en klage direkte til selgeren, som følge av at det ikke var mulig å løse konflikten som oppsto, vil selgeren gi informasjon om organiseringen av Alternative Tvisteløsning for utenrettslig løsning av tvister knyttet til forpliktelser som oppstår fra en kontrakt inngått i samsvar med disse generelle salgsbetingelsene (ADR-organisasjoner, som angitt i artikkel 141-bis og følgende i forbrukerloven), som også spesifiserer om det ønsker å bruke eller ikke bruke disse organisasjonene for å løse tvisten.

14.4 I tillegg informerer selgeren deg som forbruker om hvem i artikkel 3, komma 1, lett. a) i forbrukerkodeksen at det ble etablert en europeisk plattform for online løsning av forbrukertvister (ODR-plattformen). Forbrukeren kan bla gjennom ODR-plattformen på følgende lenke: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; Gjennom ODR-plattformen kan forbrukeren se listen over ADR-organisasjoner, finne lenken som omdirigerer til hvert enkelt nettsted og starte en nettbasert prosedyre for løsning av tvistene han er involvert i.

14.5 Uansett hva det er. er utfallet av den utenomrettslige forliksprosedyren av tvister knyttet til forbruksforhold gjennom bruk av prosedyrene angitt i del V, tittel II-bis i forbrukerloven, i alle fall har forbrukeren alltid rett til å bringe juridisk søksmål for den kompetente domstolen.

14.6 For eventuelle tvister knyttet til anvendelse, utførelse og tolkning av disse generelle salgsbetingelsene, kan brukeren som er bosatt i et annet EU-land enn Italia også tilgang til den europeiske prosedyren etablert for småkrav, ved forordning (CE) N. 861/2007 av rådet, av 11. juli 2007, forutsatt at verdien av tvisten ikke overstiger 2 000,00 euro, eksklusive renter, rettigheter og utgifter. Teksten til forskriften finnes på nettstedet www.eur-lex.europa.eu.

Artikkel 15. Kundebehandling og klager

Du kan be om informasjon, sende kommunikasjon, be om assistanse eller sende inn klager ved å kontakte selgerens kundeservice som følger:

Selgeren vil behandle klager ved å svare innen 3 dager etter mottak.